Reagovanje povodom objavljenog videa na portalu Vijesti

Digitalni forenzički centar odgovorno tvrdi da nijedan molotovljev koktel nije bačen na policiju prije saopštenja kabineta Krivokapića, i objave tog saopštenja na portalu Vijesti u 06:16h. Na osnovu informacija od naših ljudi koji su se nalazili na više lokacija na Cetinju, tog jutra smo saopštili da na osnovu činjenica kojim raspolažemo nije došlo do bacanja molotovljevog koktela na pripadnike policije. Pri tom stavu i sada ostajemo. Uvidom u snimak koji je objavljen večeras na portalu Vijesti u 20:44h, a koji je dostavljen i DFC-u isti smo analizirali i ustanovili sljedeće:

  1. Navodni molotovljev koktel koji je bio povod za otpočinjanje policijske akcije tog jutra nikada nije bačen i njega nema na snimku koji su Vijesti obajvile.
  2. Analizom snimka vidi se da je sukob policije i demonstranata uveliko u toku, te da bacanje molotovljevog koktela sa snimka nikako ne može biti dovedeno u vezu sa sopštenjem iz kabineta premijera objavljenom na portalu Vijesti, a na koje je DFC i reagovao. Snimak je nastao kada su nemiri na Cetinju uveliko uzeli maha i bili gotov pri kraju, odnosno u periodu između 9:15 i 9:30 časova.
  3. Vrijeme kada je nastao snimak utvrđeno je na osnovu digitalnog zapisa sa sigurnosnih kamera, upordnim snimcima sa različitih kamera, ali i dodatnom forenzikom objavljenog snimka.
  4. Prve suzavce policija je prema protestanima ispalila na Dvorskom trgu kada u ostalim ulicama Cetinja nije bilo sukoba sa demonstrantima.
  5. Pomenuti video nastao je u Dečanskoj ulici, koja je jedna od sporednih ulica na Cetinju i u kojoj su se sukobi policije i demonstanata vodili nešto kasnije što se vidi i na snimku koji su objavile Vijesti.
  6. TV Vijesti su tokom intervjua sa podpredsjednikom Vlade Dritanom Abazovićem takođe obajvile fotografiju koju im je potpredsjendik Vlade dostavio, a koja navodno dokazuje da je molotovljev koktel bio povod za reakciju policije. Pomenuta fotografija je nastala u 9 sati i 14 minut, odnosno 3 sata nakon saopštenja kabineta premijera, te se i u ovom slučaju radi o dezinformisanju i spinovanju javnosti.
  7. Pored naših ljudi na terenu, pomenuti koktel iz kabineta Premijera nisu vidjeli ni čuli pripadnici policije koji su bili na trgu a sa kojima smo razgovarili, kao ni građani koji su se nalazili na trgu, ali ni ostali novinaari, uključujuči i novinarku TV Vijesti koja izjavila da takođe nije čula niti vidjela navodni molotovljev koktel.

Na samom kraju želimo istaći da nikakva posebna digitalna forenzika nije potrebna da bi ustanovilo sve ovo što smo naveli, te da se radi o klasičnom primjeru dezinformisanja javnosti koji je izazvao veliku paniku kod građana širom Crne Gore a pogotovu u Prijestonici. Takođa evidentno je i koordinisano dezinformisanje od strane Vlade i Vijesti. Pozivamo TV i portal Vijesti da istinitu informišu javnost, kao što je tog jutra veoma profesionalno izvještavala i njihova novinarka Danijela Lasica, te da se ne služe ovakvim stvarima jer ćemo uvijek iznositi samo provjerene činjenice kao šro smo i do sada radili.