O Nama – Digitalni Forenzički Centar (DFC)

Nakon nezakonite aneksije Krima i ruskih uplitanja u američke predsjedničke izbore, „dezinformacija” i „lažne vijesti” postale su svakodnevna tema. Od tada, mnoge zemlje, uključujući i države Zapadnog Balkana, suočile su se sa izazovom kako da odgovore i da se odupru ovim malicioznim kampanjama usmjerenim protiv njih.

egion zapadnog Balkana je prepoznat kao jedan od najnestabilnijih na svijetu. Najpopularniji tabloidi i novinske agencije služe kao alat za propagandu koja širi informacije koje obično nemaju izvore, ne počivaju na činjenicama ili dokazima. Zbog široko rasprostranjenog problema digitalne nepismenosti i nedostatka kritičkog razmišljanja, korisnici interneta obično odlučuju da povjeruju pričama bez ikakve provjere činjenica. Sa druge strane, novinske agencije i centri za istraživanje su usmjereni na određenu nišu koja proizvodi sadržaj koji će zadovoljiti njihove čitaoce i omogućiti im da ostvare profit. Nerijetko su agencije i novine sredstva propagande određene političke partije, pošto politička pitanja igraju važnu ulogu u regionu Zapadnog Balkana. Sve to dovodi do smanjenog povjerenja u mainstream medije, povećanog broja pogrešno protumačenih informacija i dalje radikalizacije. Region nije uspio da isprati tehnološku evoluciju tokom 90-tih godina, zbog nemilih događaja, koji su doveli do visokog nivoa tehnološke i digitalne nepismenosti, posebno među starijim generacijama.

Atlantski savez Crne Gore je prepoznao potrebu za uspostavljanjem Digitalnog forenzičkog centra sa sjedištem u Crnoj Gori, sa osnovnim ciljem da ojača civilno društvo i medijski sektor, te da ih pripremi da reaguju na ove konkretne probleme, imajući u vidu lažne vijesti i dezinformacije koje teže destabilizaciji politike regiona. Zato želimo da postavimo temelje za digitalni centar, koji će se boriti protiv ovih fenomena kroz multidisciplinarni pristup saradnje nevladinih organizacija, medija i vlada.

Digitalni forenzički centar će usredsrediti svoje aktivnosti na postizanje sljedećih ciljeva: suzbijanje problema dezinformacije i lažnih vijesti kroz istraživanje sadržaja naslova i članaka i pružanje verifikovanih informacija zasnovanih na detaljnoj istrazi; stvaranje jedinice za digitalnu inteligenciju pod DFC-om kao veliki korak u razvoju istraživačkih aktivnosti na području Zapadnog Balkana, naročito u smislu tehnologije i interneta i smanjenja problema digitalne i medijske (ne) pismenosti kroz događaje, radionice i predavanja koja će podići svijest o ovim pitanjima i obezbjediti osnovno razumjevanje i edukaciju državnih službenika i novinara iz regiona Zapadnog Balkana.

Tim se sastoji od ljudi različitih profila, od političkih nauka, preko novinarstva do informacionih tehnologija, koji blisko sarađuju sa Atlanskim savezom SAD-a, kao i sa Institutom za državništvo (Institute for Statecraft) iz Velike Britanije. Takođe treba pomenuti da smo dio Inicijative za izgradnju integriteta (Integrity Initiative), mreže ljudi i organizacija iz cijele Evrope posvećene otkrivanju i suzbijanju propagande i dezinformacije u cilju obrazovanja o tome kako prepoznati dezinformacije i verifikovati izvore. Redovno komuniciramo i razmjenjujemo materijale od značaja za dalju istragu. Štaviše, redovno organizujemo brojne konferencijske pozive kako bismo razgovarali o važnim pitanjima današnjih međunarodnih odnosa. Naš tim je obezbjeđen sa potrebnim hardverom i softverom, kao i relevantnim vještinama stečenim kroz različite kurseve i obuke sa inostranim stručnjacima iz oblasti sajber bezbjednosti, dezinformacija i medija, kojima će i dalje pristustvovati u narednim mjesecima, kako u Crnoj Gori tako i u inostranstvu.

Problem je mnogo veći od same Rusije ili bilo koje druge zemlje ili činioca koji šire ovakve narative. Odgovor na maligni uticaj mora uključiti vlade, međunarodne institucije, grupe civilnog društva i privatni sektor, koji sarađuju i uče jedni od drugih. Ove kampanje su sinhronizovane i sistematične, tako da je upravo takav odgovor i neophodan.