Kina i zemlje Zapadnog Balkana

Ekonomska nerazvijenost i smanjeni demokratski kapaciteti, kao i rezervisanost i nedovoljno prisustvo EU i SAD omogućili su Kini da se pozicionira kao važan faktor na Zapadnom Balkanu.

Više u studiji "Mapiranje uticaja Kine: Studija slučaja Crna Gora" - dfcme.me/wp-content/upl