ŠTA JE DEZINFORMACIJA? DA LI SE RAZLIKUJE OD PROPAGANDE?

Dezinformacija je relativno nova riječ. Većina smatra da potiče od ruske riječi dezinformatsiya, koju su Sovjeti ’50-ih godina definisali (u štampi, na radiju, itd.) kao “širenje lažnih izvještaja koji su imali za cilj obmanu javnog mnjenja”. Drugi sugerišu da je termin nastao u nacističkoj Nemačkoj ’30-ih godina. U svakom slučaju, ona je mnogo mlađa (i manje korištena) od “propagande”, koja potiče iz 1600-tih godina i generalno predstavlja selektivnu upotrebu informacija za politički efekat.
Detaljnije…