Promjena imena države uslov za pristupanje NATO savezu?

Sputnik Srbija je 06.02.2019. godine, dan nakon što je Makedonija potpisala pristupni protokol NATO alijansi,  na svom sajtu objavio članak satirične sadržine, a čitaoce su pokušali da privuku naslovom „Zbogom Makedonijo! I Srbija će, ako udje u NATO, morati da promeni ime“.

U tekstu se navodi da su građani Makedonije na referendumu demokratski odbacili novo ime, odnosno da Sjeverna Makedonija nije dobila legitimitet naroda, što podaci Državne izborne komisije Makedonije ne potvrđuju. Bitno je dodati da je autor teksta “zaboravio” da pomene neobavezni i konsultativni karatker referenduma. Prema podacima Državne izborne komisije, koji su dostupni na njihovom zvaničnom sajtu, procenat birača koji su glasali na referendumu iznosi 36.89%. Potvrdan odgovor na pitanje: „Da li ste za članstvo u EU i NATO, uz prihvatanje sporazuma između Republike Makedonije i Republike Grčke?“ dalo je 91.46% grđana, dok je protiv ovoga bilo svega 5.66% građana.

U tekstu se nigdje ne pominje donedavna priroda odnosa Grčke i Makedonije, kao prepreka integracijskim procesima Makedonije, čime čitalac ostaje uskraćen za punu i tačnu informaciju.

Iako je Generalni sekretar Alijanse Jens Stoltenberg istakao da je potpisivanje sporazuma iz Prespe bio prvi ključni korak za početak procesa pristupanja NATO, fokus autorove priče je na priznanju Huana Gvaida za predsjednika Venecuele od strane Makedonije i na sarkastične komentare poput onog da bi ušao u NATO i postao član, ne samo da ne moraš da poštuješ volju sopstvenih građana nego imaš i taj luksuz da ponistiš volju bilo kog naroda na zemaljskoj kugli.

Autor daje podrugljive komentare i na to da je Crna Gora nakon što je ušla u NATO postala, doduše nezvanično – Montenegro, a da je Makedonija da bi umarširala u Alijansu preimenovana u Sjeverna Makedonija, iako znamo da ni našoj zemlji, a ni Makedoniji nije postavljen uslov promjene imena od strane NATO. Ovim se čitalac dodatno odvlači od istine i dodatno obmanjuje.