Novosti

Na ovom mjestu ćete pronaći detalje o našim predstojećim događajima, ali iširok spektar informacija o aktuelnim događajima koji se odnose na hibridni rat i dezinformativne narative širom svijeta.