Istraživanje javnog mnjenja – Medijska pismenost, korona virus i građani Crne Gore

O istraživanju

Sa ciljem da se procijene stavovi i mišljenje građana Crne Gore kada je riječ o kritičkom sagledavanju medijskog sadržaja koji im je svakodnevno dostupan, Digitalni forenzički centar je sproveo  kvantitativno terensko istraživanje javnog mnjenja

Istraživanje je sprovedeno na reprezentativnom uzorku 1054 punoljetnih građana. Reprezentativan uzorak je definisan kao slučajni troetapni stratifikovani uzorak. Procjena uzorkovanja zasnovana je na dostupnim podacima popisa stanovništva iz 2011. godine i procjena o demografskim karakteristikama populacije iz 2019. godine. Uzorak je reprezentativan premasocio-demografskim kriterijumima – region, tip naselja, pol i uzrast.

Istraživanje je sprovedeno  od 19. februara do 20. marta, 2020. Anketiranje „licem u lice“ trajalo je u prosjeku 15 minuta. Za potrebe istraživanja konstruisan je upitnik koji obuhvata četiri cjeline: upotreba medija; povjerenje u medije i kvalitet informacija; „lažne vijesti“ I dezinformacije; odgovornost i kontrola informacija.

Margina greške za pojave sa incidencom 50% iznosi +/- 3.0%

Nakon terenskog, rađeno je i deskriptivno  online indikativno istraživanje, sa ciljem procjene upotrebe medija i informisanja građana o epidemiji COVID-19.

Istraživanje možete preuzeti ovdje.

Korišćenje medija

Prema nalazima terenskog istraživanja, televizije predstavlju medij koji ispitanici najčešće koriste. Većina ispitanika (76.6%) navodi da televiziju gleda svakodnevno.

Među mladima do  24 godine, svega 50 odsto navodi da gleda televiziju više puta nedeljno ili svakodnevno, dok među ispitanicima starijim od 65 godina 93 odsto navodi isto.

Na ukupnom uzorku, društvene mreže predstavljaju drugi najčešće zastupljen medij, koji svakodnevno ili više puta nedeljno koristi više od polovine ispitanika (64.7%). Gotovo svi (92.8%) ispitanici do 24 godine navode da koriste društvene mreže svakodnevno ili više puta nedeljno.

Stariji ispitanici, a posebno oni  na sjeveru, najčešće navode da nemaju pristup onlajn medijima, poput portala i društvenih mreža.

Najrjeđe zastupljen medij, prema navodima ispitanika, jeste dnevna štampa. Nešto manje od polovine ispitanika (43.8%) navodi da čita štampu svakodnevno ili više puta nedeljno, dok gotovo polovina mladih do 24 godine starosti nikada ne čita štampu. 

Povjerenje u medije

Prosječna ocjena povjerenja u crnogorske medije na skali od 1 do 5 iznosi približno 3, te nema primjetne razlike u izraženom stepenu povjerenja u različite medije. U odnosu na ostale medije, najveći stepen povjerenja ispitanici izražavaju prema televizijama (32.0%). U radio vjeruje 28.2%, u Youtube 28.0%, u dnevnu štampu 24.4%, u društvene mreže 15.4%, a u portale 14.8% ispitanika.

Na ukupnom uzorku, svega 28.1% ispitanika ocjenjuje da crnogorski mediji izvještavaju objektivno i profesionalno, pridržavajući se etičkog kodeksa.

Nešto više od trećine ispitanika (36.9%) ocjenjuje da mediji svojim izvještavanjem utiču na promjenu toka događaja. Više od polovine ispitanika (56.9%) navodi da mediji ne utiču na formiranje njihovih stavova o aktuelnim pitanjima.

Polovina ispitanika ocjenjuje da mediji često ili gotovo uvijek različito izvještavaju o istom događaju (50.6%), kao i da često ili uvijek ignorišu ili izostavljaju bitne elemente neke vijesti ili važne događaje  (48.2%).

Lažne vijesti

Većina ispitanika (85.3%) navodi da poznaje pojam “Lažna vijest”/”Fake news”. 79.2% ispitanika ocjenjuje da je barem jednom primjetila lažne vijesti u crnogorskim medijima.

Ukoliko primijete “lažnu vijest” na društvenim mrežama, trećina ispitanika ocjenjuje da najvjerovatnije ne bi uradilo/la ništa po tom pitanju, te da bi ignorisao/la takvu informaciju.

Da je teško procijeniti da li je neka informacija plasirana putem medija tačna ili ne, ocjenjuje 27.8% ispitanika. Trećina ispitanika (34.4%) ocjenjuje da je tačnost informacije djelimično teško procjenjiva. Da je ovaj zadatak lak, ocjenjuje 27.4% ispitanika.

Gotovo 67,4 odsto ispitanika ocjenjuje da bi država trebalo da nadzire i kontroliše medijske sadržaje na internetu kako bi se zaustavio plasman dezinformacija i lažnih vijesti.

COVID-19 i povjerenje u crnogorske medije

Nakon terenskog DFC je uradio i deskriptivno onlajn indikativno istraživanje, sa ciljem procjene upotrebe medija i informisanje crnogorskih građana o epidemiji COVID-19.

Ispitanici, njih 80,5 odsto gotovo svakodnevno prate novosti o korona virusu u Crnoj Gori, dok njih 11,1 to čini ponekad a  7,6 odsto rijetko ili gotovo nikada.

Ispitanici, njih 55,6 odsto uglavnom ili u potpunosti- vjeruje crnogorskim medijima, dok 21,7 vjeruje im djelimično, a 22,7 odsto nema ili uglavnom nema povjerenja.

Građani se najčešće informišu o pandemiji na internet portalima i putem televizije, dok to najređe čine putem štampe i radija.

Kada je riječ o povjerenju u televizije, građani gotovo podjednako najviše vjeruju TV Vijesti (45,5 odsto) i TVCG (42,2 odsto), zatim Novoj M i TV Prva.

Portal Vijesti ima najveće povjerenje građana kada je riječ o informisanju građana o korona virusu na internet portalima. Slijede portali RTCG, CDM, Antena M, Analitika, Pobjeda, FOS i Dan.

Gotovo 78 odsto ispitanika primijetilo je lažne vijesti i dezinformacije o korona virusu, a najćešće takve vijesti pronalaze na društvenim mrežama i portalima.