Istraživanje CGO nije usmjereno protiv Srba

Centar za građansko obrazovanje (CGO) predstavio je 25. oktobra rezultate istraživanje koje je sprovedeno u saradnji sa agencijom Damar u okviru zajedničke inicijative CG puls. Brojni crnogorski mediji objavili su rezultate istraživanja javnog mnjenja koji su pokazali mišljenje građana o putu kojim se kreće Crna Gora nakon promjene vlasti, o uvođenu vjeronauke u školama kao i još nekoliko bitnih tema.

Istraživanje je pokazalo da izrazito nezadovoljstvo kretanjem crnogorskog društva ispoljavaju mladi, Crnogorci, Albanci, Bošnjaci i Hrvati, dok su nacionalno opredijeljeni Srbi i građani nižeg obrazovnog nivoa optimističniji da se Crna Gora kreće u dobrom pravcu. Ove podatke su Novosti iskoristile i okrenule u korist narativa da su Srbi u Crnoj Gori ugroženi i da se u Crnoj Gori vodi antisrpska politika.

Ankete u kojima se javno mnjenje ispituje o važnim društveno-političkim temama osjetljive su, a rezultati su podložni manipulacijama od strane medija ili čak određenih političara i aktivista. Upravo to je bio slučaj i sa ovim istraživanjem. Naime, srpski portal Novosti objavio je članak pod naslovom ANKETOM PROTIV SRBA: Pozadina ispitivanja javnog mnjenja crnogorske nevladine organizacije CGO.

U članku na portalu Novosti, koji je kasnije ispravljen i demantovan,  navodi se da se iza rezultata istraživanja nalazi samo još jedan u nizu pokušaja diskreditovanja srpskog naroda u Crnoj Gori i da je riječ o novoj šovinističkoj farsi. Kako bi dali na značaju ovom narativu i manipulacijama u tekstu su date i izjave Petra Draškovića iz Demokratskog fronta i političkog analitičara Igora Damjanovića. Drašković je istakao da Daliborka Uljarević, izvršna direktorica CGO-a, koja je i predstavila istraživanje, pripada antisrpskoj akciji koja ima za cilj uništenje srpskog pravoslavnog karaktera Crne Gore, dok je Damjanović izjavio da se javnost na ovaj način priprema za konstituisanje nove parlamentarne većine.

Dodatan povod za ovakvo izvještavanje portal Novosti je vjerovatno pronašao i u izjavi poslanika Demokratskog fronta i predsjednika Administrativnog odbora Skupštine Crne Gore Miluna Zogovića koji je izjavio da je gospođa Daliborka Uljarević pregazila sve principe i da ne može da prikrije i kanališe mržnju prema srpskom narodu.

Podaci istraživanja su javno dostupni, pa je vrlo lako provjeriti ova neutemeljena pisanja koja imaju za cilj da dodatno podijele crnogorsko društvo i izazovu tenzije. Zabrinjava činjenica da su Novosti u grupi najčitanijih srpskih portala u Crnoj Gori što omogućava da ovako pristrasno i lažno izvještavanje dospije do što većeg broja građana. Zarad političkih ciljeva plasirane su dezinformacije uz targetiranje organizacije i pojedinica.

Ovo nije prvi put da se manipuliše informacijama i rezultatima anketa javnog mnjenja na šta je DFC tim već nekoliko puta do sada upozoravao.