FAKE NEWS INDEX

Digitalni forenzički centar koristeći Fake News Index rangira medije koji su objavili i za koje je dokazano da su autori lažne vijesti ili dezinformacija onako kako su po ustaljenoj metodologiji DFC-a definisani ovi pojmovi. Svaki medij, čiji jedan medijski izvještaj dobije neku od ovih kategorija automatski dospijeva u Index.

Index se kreira za period od 12 mjeseci, a ažuriranje aktuelne liste se vrši na mjesečnom nivou. Portali se rangiraju po broju objavljenih lažnih vijesti, odnosno dezinformacija, po opadajućem principu, tako da se na prvom mjestu uvijek nalazi onaj koji za posmatrani period objavio najveći broj lažnih članaka.

Pod “dezinformacijom” se smatra članak/medijski izvještaj:

  • koji sadrži kombinaciju istinitih, polu-istinih i lažnih sadržaja/informacija
  • istovremeno ovo ne mora nužno podrazumijevati, da je medij koji prenosi ovaj sadržaj svjestan netačnih informacija i/ili je povezan sa izvorom dezinformacija i/ili je imao namjeru dezinformisati

Pod “lažnim vijestima” se smatra članak/medijski izvještaj:

  • koji je originalan medijski članak/izvještaj i koji sadrži potpuno netačne informacije i sadržaje odnosno one informacije koje nisu zasnovane na činjenicama
  • ovaj sadržaj je kreiran sa posebnim ciljem da dezinformiše javnost, odnosno, iskrivljuje istinu i prikazuje lažne informacije kao činjenice

[lt id=”2″]

[lt id=”7″]

* –  Portali više nisu funkcionalni.